Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Phần mềm SCADA

Phần mềm OPC TTPServer

TTPScada chuyên cung cấp phần mềm OPC thương hiệu TTPScada, được lập trình dựa trên ngôn ngữ hiện đại, phần mềm hoàn chỉnh, toàn diện, đa dạng tính năng, hoạt động ổn định và bền vững, luôn được nâng cấp và không ngừng hiện đại hơn mỗi ngày, để phần...

Phần mềm SCADA Runtime License 32,768 Tags

Chuyên cung cấp các gói phần mềm TTPSCADA - phần mềm SCADA Runtime License 32,768 Tags. 512 Tags. 1,024 Tags. 2,048 Tags. 4,096 Tags. 8,192 Tags. 16,384 Tags chỉ với mức kinh phí cực kỳ rẻ.

Phần mềm SCADA Runtime License 16,384 Tags

Chuyên cung cấp phần mềm SCADA với đa dạng các license key để người dùng lựa chọn. Cung cấp các gói phần mềm SCADA Runtime License 16,384 Tags. 512 Tags. 1,024 Tags. 2,048 Tags. 4,096 Tags. 8,192 Tags. 32,768 Tags chỉ với mức kinh...

Phần mềm SCADA Runtime License 8,192 Tags

TTPSCADA chuyên cung cấp phần mềm SCADA với đa dạng các license key để người dùng lựa chọn. Cung cấp các gói phần mềm SCADA Runtime License 8,192 Tags. 512 Tags. 1,024 Tags. 2,048 Tags. 4,096 Tags. 16,384 Tags. 32,768 Tags chỉ với mức...

Phần mềm TTPSCADA Runtime License 4,096 Tags

TTPSCADA chuyên lập trình phần mềm SCADA, với đa dạng các license key để người dùng lựa chọn. Cung cấp các gói phần mềm TTPSCADA Runtime License 4,096 Tags. 512 Tags. 1,024 Tags. 2,048 Tags. 8,192 Tags. 16,384 Tags. 32,768 Tags chỉ với mức...

Phần mềm TTPSCADA Runtime License 2,048 Tags

TTPSCADA chuyên lập trình phần mềm SCADA, với đa dạng các license key để người dùng lựa chọn. Cung cấp các gói phần mềm TTPSCADA Runtime License 2,048 Tags; 512 Tags; 1,024 Tags; 4,096 Tags; 8,192 Tags; 16,384 Tags; 32,768 Tags chỉ với mức...

Phần mềm TTPSCADA Runtime License 1,024 Tags

TTPSCADA chuyên cung cấp phần mềm SCADA với đa dạng các license key để người dùng lựa chọn như phần mềm TTPSCADA Runtime License 1,024 Tags; 512 Tags; 2,048 Tags; 4,096 Tags; 8,192 Tags; 16,384 Tags; 32,768 Tags. Phần mềm TTPSCADA được phát triển...

Phần mềm TTPSCADA Runtime License 512 Tags

TTPSCADA chuyên cung cấp phần mềm SCADA ứng dụng trong công nghiệp, với đa dạng các license key để người dùng lựa chọn như phần mềm TTPSCADA Runtime License 512 Tags, 1.024 Tags, 2.048 Tags, 4.096 Tags, 8.192 Tags, 16.384 Tags, 32.768 Tags. Phần...

Phần mềm SCADA - Phần mềm TTPSCADA

TTPSCADA chuyên cung cấp phần mềm SCADA ứng dụng trong công nghiệp, phần mềm TTPSCADA được chúng tôi phát triển và nâng cấp liên tục, phục vụ mạnh mẽ cho ngành tự động hóa, đã và đang được sử dụng rộng rãi khắp cả nước và liên tục nhận được...
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam